Vaderhart Conferentie

Op vrijdagavond 22 november en zaterdag 23 november ben jij welkom bij de Vaderhart conferentie in Boven Hardinxveld. Het thema is Welkom Thuis, en tijdens de diverse inputs zal je onderwijs krijgen over het Vaderhart van God. Jezus vertelt namelijk dat Hij de Weg is naar de Vader – Johannes 14 vers 6.

Onderwijs

Wellicht ga je al je hele leven naar de kerk en heb je veel kennis over God, maar verlang je naar meer intimiteit met Hem. Of ben je nog een jonge gelovige en verlang je naar meer kennis over Hem, waarbij dat samen mag gaan met een openbaring van wie God is. Dan ben je van harte welkom tijdens de Vaderhart conferentie!
Tijdens de conferentie zijn er 5 inputs over het Vaderhart van God, aan de hand van het thema Welkom Thuis.

Jij mag tijdens deze dagen thuiskomen bij God, de Vader. Tijdens de aanbidding, het onderwijs en de ontmoetingen hopen we dat je door het offer van Jezus Christus zien wie de Vader is. Een Vader die verlangt naar intimiteit met jou als Zijn zoon of dochter. Naast het Bijbelse onderwijs wat je tijdens de conferentie krijgt, zal er ook persoonlijke ontmoeting en openbaring van de Vader centraal staan. Jezus wandelde zo’n drie jaar met zijn discipelen, waarin Hij hun veel onderwees over de Vader. Hij openbaarde Gods liefde voor de mensen, waarbij Hij je uitnodigt om door Hem te zien hoeveel de Vader van je houdt. Door Jezus Christus mag je de vrijmoedigheid nemen om voor Gods troon te naderen.

Het is ons verlangen als team dat je mag ontdekken dat Jezus de weg geopend heeft naar een liefhebbende Vader, die onvoorwaardelijk van je houdt. En alhoewel dat ongelofelijk en onwerkelijk klinkt, mag jij ontdekken hoe jij als zoon of dochter van de Vader mag leven. Juist vanuit die positie als kind van de Vader.

Sprekers

Winette Hubregtse

Hoi, ik ben Winette. Ik groeide op in Sliedrecht, waarna ik in 2001 naar Jinja in Oeganda verhuisde. Dit stadje aan de rivier de Nijl werd voor meer dan 15 jaar mijn thuisbasis, waar ik voor Africa Inland Mission (AIM) werkte. In 2003 gooide een levensveranderende ervaring mijn leven helemaal op zijn kop. Daar openbaarde God zich als Vader aan mij, waarbij ik diepe genezing ontving voor de trauma’s waar ik doorheen gegaan was in haar leven.

Terug in Oeganda gaf God mij een hele nieuwe roeping om uit te gaan delen wat ik zelf had ontvangen. Ik ontmoette een andere Nederlandse waarmee ik een centrum opzette aan de oevers van de Nijl: Mto Moyoni. [www.mto-moyoni.org] In 2006 werd het centrum officieel geopend. In de daaropvolgende jaren hebben vele mensen genezing ontvangen door deel te nemen aan conferenties, herstelweken en Vaderhart scholen of door rust te nemen in de tuinen aan de Nijl.

In 2015 ben ik terug naar Nederland gekomen wegens gezondheidsproblemen. Maar desalniettemin ben ik nog regelmatig voor korte periodes in Oeganda, waar ik les geef op de scholen, jeugdkampen en conferenties. Binnen Europa ben ik betrokken als spreker op o.a. Vaderhartscholen en conferenties van Fatherheart Ministries. [www.fatherheart.eu]

Het is mijn passie om mensen te leiden in de openbaring van de liefde van Vader God, zodat ze daarin gaan leven, hun identiteit kennen als zonen en daarbij gaan leven in die vrijheid.

Marije van den Berg

Ik kan me herinneren dat ik al als jong meisje eigen liedjes verzon om God te aanbidden. Ik was altijd onder de indruk van de sterrenhemel. Elke keer als ik de sterrenpracht bekeek kon mijn hoofd niet bij de grootheid van God, en het feit dat Hij mij kende tussen al die miljoenen mensen hier op de aarde. Als tiener had ik gesprekken met de dominee over hoe de theologie en dogmatiek nu praktisch vertaald kon worden in mijn leven. Ik zocht naar intimiteit, een persoonlijke relatie met God en leiding van Hem in mijn leven. Ik verlangde naar een eerlijk en oprecht verhaal. Ik wilde God daadwerkelijk leren kennen als Vader, Jezus als Verlosser en de Heilige Geest als mijn trooster en leidsman. Dat geloven niet iets was wat ik op zondag deed in de kerk, maar wat op elke milliseconde van mijn leven impact had. Uiteindelijk leidde dat in het oprichten van Stichting BUtogether en het schrijven van een aantal boeken.
Inmiddels is het werk van stichting BUtogether en stichting Hart voor de Waard – die ik ook jarenlang leidde – overgedragen aan nieuw leiderschap. Op die manier kan ik me bezig houden de nieuwe avonturen die God me geeft. Het is mijn verlangen dat je tijdens de Vaderhart conferentie een ontmoeting mag hebben met het hart van God de Vader. Het is zo’n voorrecht dat Jezus Christus de weg voor ons vrij gebaand heeft door Zijn offer aan het kruis. Je bent van harte welkom om (opnieuw) Thuis te komen.

Aanbidding

To The Choirmaster is in 2017 ontstaan als een initiatief van enthousiaste muzikanten en aanbidders om samen muziek te maken en daarmee God te danken en te eren. De naam To The Choirmaster is afkomstig uit de aanhef van vele psalmen, waarvan psalm 47 een voorbeeld is. De eerste twee versen van psalm 47 omschrijven dan ook prachtig het doel van de muziek die God gegeven heeft:

“To The Choirmaster. A psalm of the Sons of Korah. Clap your hands, all peoples! Shout to God with loud songs of joy! For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth.”

Als we samen God aanbidden kunnen muren en bolwerken doorbroken worden. Wij zien onze muziek als het voorprogramma van wat God voor ons in petto heeft. Hij troont op de lofzang van Zijn volk.

Wij hopen jullie te ontmoeten!

Maarten, Jolien, Marloes, Rienk, Jozua, Sanne en Bram.

Beluister hier de spreekbeurten

Je kunt ook een sessie downloaden, klik daarvoor op het downloadicoon rechts naast de titel van die sessie.

De Spreekbeurten

album-art

De Spreekbeurten